Psykologien
Työhuone

Palvelut Meidät tavoittaa

Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologisella tutkimuksella kartoitetaan mahdollisiin neuropsykiatrisiin oireyhtymiin tai neurologisiin sairauksiin ja vammoihin liittyviä kognitiivisten toimintojen, tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn muutoksia. Myös esimerkiksi oppimisvaikeuksien ja kouluvalmiuden arviointi sekä toimintakyvyn ja kehitystason laajempi kartoitus voi olla tutkimuksen tavoitteena.

Neuropsykologinen tutkimus sisältää noin 3‒6 yksilöllisesti toteutettua tutkimuskertaa, joiden aikana kerätään tietoa neuropsykologisilla testeillä, tutkimustilanteen havainnoilla, eri tahoille yhteistyössä toimitettavilla kyselylomakkeilla ja haastattelulla.

Tutkimuksella pyritään haasteiden ja vahvuuksien tunnistamisen lisäksi keräämään tietoa arjen tukitoimien suunnittelemiseksi yhdessä vanhempien, koulun ja lähettävän tahon kanssa. Tutkimukseen sisältyy palautekeskustelu perheelle ja tutkimuslausunto.

Neuropsykologiseen tutkimukseen voi hakeutua esimerkiksi kunnan kuntoutustyöryhmän kautta tai yksityislääkärin lähetteellä, jolloin kuluista saattaa saada korvausta oman sairauskuluvakuutuksen kautta. Tutkimuksen voi maksaa myös itse.

http://www.neuropsykologia.fi/files/neuro-aikuisten-tutkimus-final-a4full.pdf

http://www.neuropsykologia.fi/files/neuro-lasten-tutkimus-final-a4full.pdf

Neuropsykologinen kuntoutus

Voit hyötyä neuropsykologisesta kuntoutuksesta, jos sinulla on kehityksellinen oppimisvaikeus, aivovamma ja/tai neuropsykiatrisia ongelmia.  Kuntoutukseen voi hakeutua missä iässä tahansa. Neuropsykologisen kuntoutuksen käynnistäminen edellyttää aina neuropsykologista tutkimusta.

Tutkimuksessa selvitetään erityisvaikeuksien luonne ja laajuus, vaikeusaste, haitta ja hoidettavuus.  Neuropsykologisen kuntoutuksen toteutus perustuu neuropsykologin tutkimuksen ja erikoislääkärin lausunnon pohjalta tehtyyn suunnitelmaan.  Kuntoutuksen aikana kuntoutettava ja kuntouttava neuropsykologi laativat lisäksi yksilöllisen kuntoutussuunnitelman.

Neuropsykologinen kuntoutus pohjautuu suoriin harjoitteisiin, itsetuntemuksen vahvistamiseen ja psykoedukaatioon. Neuropsykologinen kuntoutus toteutetaan yleensä yksilökuntoutuksena.  Mikäli olet kiinnostunut neuropsykologisesta ryhmäkuntoutuksena, tiedustele alkavia ryhmiä. 

http://www.neuropsykologia.fi/files/neuro-aikuisten-kuntoutus-final-a4.pdf

http://www.neuropsykologia.fi/files/neuro-lasten-kuntoutus-final-a4full.pdf

Psykoterapia

Psykoterapia on asiakkaan ja psykoterapeutin väliseen vuorovaikutukseen perustuva hoito- ja kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on psyykkisen hyvinvoinnin lisääminen. Yleisimpiä syitä hakeutua psykoterapiaan ovat erilaiset masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt, jolloin usein päädytään pidempikestoisempaan terapiajaksoon.

Psykoterapia voi olla myös lyhytkestoista, jolloin työskentelyn tavoitteet rajataan tarkasti ja keskitytään usein vain yhteen ongelmaan. Ennen psykoterapian alkamista asiakas käy psykoterapeutilla tutustumis- ja arviointikäynnillä.

Psykoterapiassa vaikuttavinta on asiakkaan ja terapeutin välille syntyvä yhteistyösuhde, minkä vuoksi itselleen sopivan psykoterapeutin etsimiseen kannattaa paneutua.

Työnohjaus ja konsultaatio (myös etänä)

Etäterapia ja etäkuntoutus

Koulutus

Psykologin tukikäynnit

Psykologin tukikäynneille voi tulla ilman lähetettä pohtimaan
omaa elämäntilannetta, ihmissuhteita, arjen haasteita tai opiskeluun
liittyviä kysymyksiä.

Räätälöimme kokonaisuuksia asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Käymme muun muassa tekemässa neuropsykologisia tutkimuksia ja
koulutamme ja työnohjaamme myös muualla Suomessa. Kysy ja
suunnitellaan tarpeitanne vastaava kokonaisuus.